08.09.21

Det bliver ikke noget problem at få afghanske flygtninge i job

Nye flygtninge fra Afghanistan kan komme hurtigt i job, hvis kommuner og virksomheder med mangel på arbejdskraft benytter integrationsuddannelsen til at uddanne flygtningene. Integrationsuddannelsen er et toårigt uddannelsestilbud, der veksler mellem skole, sprogundervisning og praktik.
Sådan lyder det fra Erik Poulstrup, der er direktør på det private uddannelsescenter UCplus, der blandt uddanner chauffører til hele transportbranchen, der lige nu oplever stor mangel på arbejdskraft.

 

De hurtigste kan få fast job allerede efter 23 uger

UCplus har siden 2017 haft stor succes med at uddanne og matche kommunernes nytilkomne flygtninge til ledige job i gods- eller busbranchen. I alt er 141 flygtninge fra blandt andet Syrien kommet i job gennem en integrationsuddannelse på UCplus. Med eget sprogcenter og tæt kontakt til branchen tilbyder UCplus et samlet uddannelsesforløb, der er attraktivt for både kommunerne og virksomhederne:

”Vi sørger for at samle trådene, så hverken kommunen eller virksomheden oplever bøvl. Vi har samlet hele uddannelsesforløbet under et tag, vi skaffer en praktikplads i en virksomhed og vi står for alt kommunikationen mellem virksomhed, kommune og borger,” forklarer Erik Poulstrup.

Frederiksberg Kommune er en af de kommuner, der har sendt nogle af deres flygtninge på integrationsuddannelse på UCplus. IGU-vejleder i kommunen, Morten Andersen, peger på, at en af styrkerne i forløbet er, at flygtningen på bare 23 uger får nogle kompetencer, der kvalificerer til at få et varigt job:

”Det her tilbud er særligt attraktivt – både for os som kommune og for deltagerne – fordi de 23 ugers skolegang ligger i starten af IGU-forløbet, hvor det på mange andre IGU-forløb forgår som en løbende vekslen mellem skole og praktik over 2 år.  Det betyder, at deltagerne allerede efter 23 uger har et buskørekort i hånden og dermed står i en rigtig god position til at forhandle sig til et ordinært job fremfor at gennemføre to år i IGU-praktik. Mange har den vej igennem opnået varig beskæftigelse og dermed mulighed for at forsørge sig selv og deres familier. Det er både vigtigt for det enkelte menneske og for deres integration i det danske samfund,” forklarer Morten Andersen.

 Jobbene er derude

Ifølge Erik Poulstrup, kan brugen af integrationsuddannelse til nye afghanske flygtninge være en helt uundværlig kilde til efterspurgt arbejdskraft. Han fortæller, at de på UCplus dagligt bliver kontaktet af arbejdsgivere i både bus- og godsbranchen, der vil have fat i deres nyuddannede chauffører.

”Lige nu er vi i en situation, hvor udbuddet af arbejdskraft har meget svært ved at matche efterspørgslen. Manglen er så alvorlig, at den står i vejen for en fortsat vækst,” fortæller Erik Poulstrup.

Fakta om IGU

Man kan ansættes i en IGU, hvis man er:

  • Mellem 18 og 39 år
  • Er flygtning eller familiesammenført til en flygtning
  • Har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 10 år

Hvad indeholder en IGU-ansættelse?
En IGU-ansættelse er en 2-årig og skal indeholde 23 ugers uddannelse. Uddannelsen kan sammensættes af f.eks. Danskuddannelse, FVU og AMU.

Økonomi under IGU?
Den IGU-ansatte får løn fra sin praktikvirksomhed i praktikperioden. Lønnen svarer til den man får som erhvervsgrunduddannelseselev.
Under uddannelsesperioderne får den IGU-ansatte uddannelsesgodtgørelse fra sin bopælskommune.
Virksomheden modtager en bonus efter 6 måneders ansættelse og igen efter 24 måneders ansættelse