Mål

UCplus arbejder for hele tiden at skabe de bedst mulige uddannelsesforløb for vores elever, kursister og det danske arbejdsmarked. Det gør vi ved at tilbyde kurser og uddannelser, som altid er på forkant med både samfundets og erhvervslivets behov og...

Værdier

Branchekendskab UCplus er altid i tæt dialog med virksomheder i relevante brancher. UCplus’ medarbejdere skal altid forstå de enkelte branchers særlige vilkår og behov. Den tætte dialog med de enkelte brancher bidrager væsentligt til at skabe motivation, relevans og...

Mission

Får dig videre på arbejdsmarkedet UCplus vil støtte vores kursister i at komme videre på arbejdsmarkedet med brancherettede kurser og uddannelser, som er i tråd med arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel. Høj fleksibilitet UCplus vil have en høj fleksibilitet i vores...