I danskundervisningen på UCplus lægger vi vægt på den aktive involvering af kursister samt den sproglige relevans i relation til kursisternes job, uddannelse og hverdag. Det gør vi for at understøtte, at alle vores kursister lærer det dansk, de har brug for, og for at sikre, at kursisterne får mod på at bruge det danske sprog.

Vi har tæt kontakt med alle kursister og sørger for individuel opfølgning. Alt danskundervisning er planlagt fleksibelt, så vores kursister kan kombinere det at gå til dansk med deres øvrige liv og hverdag. Det er bl.a. muligt at deltage i danskundervisning online eller øve med selvrettende opgaver via vores digitale platforme. Ændrer kursisternes hverdag eller behov sig, kan kursister nemt skifte til nye hold eller mellem online-hold og fremmødehold.